Vespera sopiro

Mia doloro kantas kiel tremanta fluto,
super aleo popla pendas silent' krepuska,
la sinka sun' repafas per rufa sagoŝuto,
post arboj kaj arbustoj kasiĝas ombr' embuska.

Super aleo popla pendas silent' krepuska,
sonoras la paseo en koro mia orfa,
post arboj kaj arbustoj kaŝiĝas ombr' embuska,
venene min penetras tristo de nokt' amorfa.

Sonoras la paseo en koro mia orfa,
malsat' je via karno min voras kiel drako,
venene min penetras tristo de nokt' amorfa,
sufokas rememoro per polpa ĉirkaŭbrako.

Malsat' je via karno min voras kiel drako,
sopir' de l' brula korpo reveas kun akuto,
sufokas rememoro per polpa ĉirkaŭbrako,
doloro mia kantas, kiel tremanta fluto.