4.

Ho, mia kor', jen venas ŝi gracie
laŭ eta voj' kaj mi alpŝas por
renkonti ŝin kaj kisi ŝin pasie
tenante ŝin tenere ĉe la kor'
por mi ja plej belega Flor'!

5.

Ho mia kor', nun batas vi trankvile,
ĉar estas ŝi kaj mi en bonhumor',
ĉar sidas ni sur sama benk' babile,
ĉar kune estas ni, ho, mia kor'...
Kaj pasas hor', kaj pasas hor' post hor'...

6.