4

Hundo estas bona besto
La dimanĉo estas festo
Zimezum, zimezum,
estas festo bum-bum-bum.

5

Eĉ se estus pluva, venta
Vi nur estu diligenta!
Zimezum, zimezum,
diligenta bum-bum-bum.

6

Se vi havas kapdoloron
Tuj alvoku la doktoron
Zimezum, zimezum
la doktoron bum-bum-bur

7

Toldi estis tre kuraĝa
Kaj Zamenhof homo saĝa
Zimezum, zimezum,
homo saĝa bum-bum-bum.

8

Bela estas Hungarlando
Bona estas Esperanto
Zimezum, zimezum,
Esperanto bum-bum-bum.

9

Brave lernis juna fraŭlo
Lin instruis onklo Paŭlo
Zimezum, zimezum,
onklo Paŭlo bum-bum-bum.

10

El ĉielo falas pluvo,
Ĝoje kvakas ran' en kuvo
Zimezum, zimezum,
ran' en kuvo bum-bum-bum.

11

Hundo svingas sian voston,
Ĉar ricevis grandan oston
Zimezum, zimezum,
grandan oston bum-bum-bum.

12

Matenmanĝas la infano,
Bone gustas buterpano
Zimezum, zimezum,
buterpano bum-bum-bum.

13

Al li plaĉas ruĝa vino,
Al mi plaĉas blond-knabino
Zimezum, zimezum,
blond-knabino bum-bum-bum.

14

Dum la nokto lumas luno,
En la tago brilas suno
Zimezum, zimezum,
brilas suno bum-bum-bum.

15

Estas bona la vetero:
Bono, belo sur la tero
Zimezum, zimezum,
sur la tero bum-bum-bum.

16

Ĉu la knabo bone lernis?
Instruisto forte ternis
Zimezum, zimezum,
forte ternis bum-bum-bum.

17

Bone lavu vian kapon
Ne ricevu vangofrapon
Zimezum, zimezum,
vangofrapon bum-bum-bum.

18

Rozo estas en la vazo
Ruĝa, kiel lia nazo...
Zimezum, zimezum,
lia nazo bum-bum-bum.

19

Fiŝon kaptas granda reto
Kaj junulon knabineto
Zimezum, zimezum,
knabineto bum-bum-bum.

20

Vino estas en botelo,
Sur la brusto verda stelo
Zimezum, zimezum,
verda stelo bum-bum-bum.

21

Pasis jam la kvara horo
Ĉesis ĝoje la laboro
Zimezum, zimezum,
la laboro bum-bum-bum.

22

Mi ja volas hejmeniri,
,,Bonan nokton" devas diri
Zimezum, zimezum,
devas diri bum-bum-bum.

23

Nun sekvos la lasta strofo,
Ne okazu katastrofo
Zimezum, zimezum,
katastrofo bum-bum-bum.

24

Ne ridetu tiel stulte
Mi ne kantas jam pli multe
Zimezum, zimezum,
nun mi finas bum-bum-bum.