Deziro de grandveziro
turka fabelo

Dum konsiliĝo en divano
ekstaris grandveziro:
«Indulge donu, ho sultano,
permeson por foriro!
Rigardu tien, en angulo
kun glavo negro staras;
mi sentas, tiu maliculo
min buĉi sin preparas.
Ekster muroj de Bagdado
distanco estus ŝirmo;
ordonu al mi por agado
en fora urbo, Smirno!»

La suvereno en angulon
rigardis tuj defie,
sed li ne vidis la fremdulon.
Neniu staris tie.
«Vi, grandveziro, estas laca
post longa tempo serva;
vi indas do por vivo paca
en Smirno malpli verva».
Sed post foriro tuj klariĝis,
ĉe vid' li ne eraris,
ĉar en angulo videbliĝis:
kun glavo negro staris.

«Kiel ci venis, hej, pagano,
tra gardo de l' eskorto?!»
«Mi estas, sciu, ho sultano,
anĝelo de la Morto».
«Ĉu venis ci por min ekbuĉi
aŭ mian grandveziron?
Mi pretas, sed li por rifuĝi
al Smirno prenis iron».
«Lin trovi tie ĉi, mi miris;
Bagdad' ja estis ŝirmo.
Al mi ordone Allah diris:
mortigu lin en — Smirno!»