Repaŝo


ENHAVO

Dediĉo

Tra Siberio Siberia romanco
Mia patro kaj mi
Inter kaptitoj
Revoluciaj dioj
Idilio
Ŝanĝitaj vivoj
Ama danco
Estas jam tempo
La Amo
Ĝemo
Ŝi
Agordo
Mi
La Majstro mortis
Al homfrato
Konfeso
1919
L' aŭtuno
La vivo
Rememoriĝo
Kanto de l' vagabondo
Sur roko izola
Tragedieto

Tra l' oceanoj Ŝia adiaŭo
Sangaj larmoj
Sonĝas la maro
Se volas vi
La mar' furiozas
Ploro kaj konsolo
Al rememoroj

Ĉe la ruinoj Melankolio
Homo serĉu la homecon!
Saĝe
Interrompita romano
Kiel la homo
Preĝo sur la strato
Nokta vizito
Momentoj
Larmoj de Kristo
En la drinkejo
Post karnavalo
Ne kredu!
Dolora deziro
Turmentaj demandoj
Ni sonĝas
Vi kaj mi
En horo de l' malespero
Milita fablo
En la tombejo
Stranga danco
Krioj de l' mizero
Sanga nokto
Marinjo
Stranga nostalgio
Estimu la homon!
Nazo de Athanazo
Rememoru!
Sableroj

Kantantaj kordoj Sopiro
Fabelo
Siberia lulkanto
Arbara idilio
Serenado
Kanto de Piero
Barkarolo
Estis iam
Serenado al F-ino Loli
Vane
Nokto sur la maro
Nova sento
Al vi