Nur tiu donas sin, kiu la koron donas. Budapest 25. III. 1923. Julio BaghyJulio Baghy:

PRETER LA VIVO

poemaro


eldono de
LITERATURA MONDO
BUDAPEST, 1923