Részlet az Európai Unió alkotmánytervezetéből:

I-8. ... „Az Unió himnusza Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának Örömóda részlete.”

Az Európai Unió Alkotmánytervezete a himnusz meghatározásánál nem tér ki a himnusz szövegére, csak Beethoven zenéjét említi. Vagyis a himnusznak nem része Schiller költeménye. Mivel az Unió egyik alaptétele a megkülönböztetés-mentesség, nem lett volna célszerű az alapokmányban egy konkrét nyelvhez kötődő művet megnevezni.

Az egyik himnusz-változatot Umberto Broccatelli írta eszperantó nyelven. Azon a nyelven, amely teljes egyenlőséget biztosít az Unió minden polgára számára. A magyarnyelvű változat Szabó Imre műve.

Friedrich Schiller Örömóda c. költeményét Kalocsay Kálmán fordításában ismeri a nemzetözi nyelv közössége.