La kruela somero

Ne ĝojas mi, se venas la somero:
en ĝia arda koro mankas amo,
kaj mian karnon trasekigas
ĝisoste ĝia flamo.

Se la vizaĝo soifegas roson,
ĝi trempas ja en ŝviton mian vangon,
kaj ĝia pluvavida tero
elsuĉas mian sangon.

Kiam la klingo de falĉil' ektintas
rande de ora ocean' da greno,
pen' dentgrinciga por mi ŝanĝas
la benon je malbeno.

Rifuĝi nur la Moŝta Mono povas
al bordoj de la freŝo-spira maro.
Mi trenas ŝarĝon kiel en la
dezert' la dromedaro.

Mi trenas ŝarĝon, besto tolerema,
nur foje, se mi estas mistraktata,
ekbolas en mi por momento
sango de lup' malsata.

Ne timu, la falĉilon rektigitan
ne kaptos mi en tia hor' ekscita
por puŝi ĝin en iun moŝtan:
mi estas ja dresita!