Dal Európához

Zene: Beethoven
Eszperantó szöveg: Umberto Broccatelli
Magyar szöveg: Szabó Imre

4/4
           Ba- rá- ti dal   csen-dül-jön fel      ö- rö-münk-nek ün- ne- pén;

           fo- lyó és bérc mind tűn-jön el      ha-tár-ként  a    föld- te- kén!

             E- u- ró- pa     drá- ga  ha-zánk, mi szét-szab-dalt már fe-ledd.

       Most szép-sé-ged ra-gyog-jon ránk, min-den-ki a gyer-me-ked.

        Zász-lód sely-me test- vér-  ré tesz nép- gyil-ko- ló   vész u-tán.

           Mi egy-be-köt, tör-vé-nyed ez   min-den pol-gár szent  jo-gán.


S ami megvéd, közös jog az,
egyetértés lészen most.
Esküvésünk örök igaz:
egy a haza, egy a sors.

Öreg földünk ősi álmán
szóljon most e költemény:
szálljon könnyű szellők szárnyán,
eszperantó: jó remény.

Adjunk példát a világnak,
ez az irány ez az út,
emberségből szép példának
béke s öröm egybefut.