Giosue Carducci
LA BOVO

Vin, pia bov', mi amas. El vi sento
De paco fluas, kaj de fort' impona.
Solene gardas, kvazaŭ monumento.
Vi sur libera kampo fruktodona.

Sub jug' vi kiel sekvas en kontento
L' ageman homon kun grav' monotona!
Tolere turnas al li en silento
L' okulojn pacajn post la bat' admona.

Tra l' naz' humida, nigra, vastatrua
La spiro fumas; kvazaŭ himno pia
La muĝ' perdiĝas en aer' serena;

En via milda, grava, verdeblua
Okul' spegulas sin la granda, dia
Kvieto de la verda kamp' ebena.