Repaŝo

  ENHAVO

Pri la statuo de Ezopo
Ezopo
LA FABLOJ Antaŭparolo de Phaedrus
La griloj
La azeno kaj la griloj
La grilo kaj la formiko
Libero
La ranoj volas reĝon
Mastroŝanĝo
Inter du malbonoj
La aglo kaj la sago
La potenca najbaro
Leona divido
La lupo kaj la ŝafido
La tornistro
La leono, la vulpo kaj la azeno
La juĝo de la simio
La cerbo
La putoro kaj la kokinoj
La enamiĝinta leono
Sincere
La spuroj
La malsana korvo
La vulpo kaj la gruo
La ĉevalo kaj la azeno
Nur unu, sed -
La kverko kaj la kano
Azena hufbato
La instruo de la cervino
Flugemo
Leonfelo
La taŭro kaj la kulo
La mulo kaj la di-statuo
La ursfelo
La monedo kaj la pavoj
La gloro de la regolo
La rano kaj la bovo
Jen Rhodos!
La simio kaj la delfeno
La vulpo kaj la korvo
La vulpo kaj la masko
La akuŝanta monto
La paŝtisto kaj la leono
Malkuraĝo
La leporoj kaj la vulpoj
La oreloj de la leporo
Plena ventro
La avida hundo
La trovita hakilo
La ovoj
Hermes kaj la lignohakisto
Parazitoj
La avarulo
La societo de Pluto
La vulpo kaj la vinbero
La mensogema paŝtisto
Vento kaj Suno
La leporo kaj la testudo
Inter du kverelantoj
La hundo en la stalo
La juĝo de Momos
Azena ruzo
La vulpo kaj la kapro
Danko
El sama buŝo
La lango kaj la mano
La flatema maro
Laŭ ĉies plaĉo
Kurioza kulto
La prognozo
Trezoro en la tero
Unueco
Inter du virinoj
Amoro kaj Frenezo
La maljunulo kaj la Morto
Kien vi rajdas?
La plej granda kupulo
La muso kaj la rano
La aglo kaj la vulpo
La aglo kaj la alaŭdo
KOMENTARIO Rimarkoj
Notoj
Glosaro