3.
LA GRILO KAJ LA FORMIKO

La formik' en tempo vintra
grase sidis sur la greno,
kiun li estis kolektinta
por si el somera beno.
Grilo iris al li pete:
"Ho, ne estu sen kompato!
Donu al mi iomete,
mi ja mortas de malsato."
Sonis la respond' severe:
"Kion faris vi somere?"
"Violonis mi sen halto."
"Dancu do post la muziko"
diris moke la formiko,
surda por la ĉarm' de l'arto.