KASSANDRA

Fridkapa mi jam estas kaj senfebra.
Ne povas min infekti la miasmoj
De la nuntempaj modaj entuziasmoj:
Tro klara estas mia vid' funebra.

Ne estas sav' por ĉi homar' tenebra.
Kurac' heroa, piaj kataplasmoj
Ĝin same ne sanigos el la spasmoj,
Kiuj ĝin portos al pereo nepra.

Forfalos ni en reciproka ĉaso
Per kuglo kaj per bombo kaj per gaso,
Damnitaj kaj ne indaj por vivĝuo.

Kaj post la trabalao de l' Detruo
El la ruinoj prenos freŝa raso
La brikojn por la nova mondkonstruo.