KOMPATO

Ho sankta sent', ke ĉies fato,
      Ĉies dolor' doloras al mi,
            Vin volas nun ĉi kanto psalmi,
                  Kompato!

Vi liberigas nin el limoj
      De nia izolita korpo,
            Per vi eksentas en absorbo
                  L' animoj,

Ke el dispartigita drivo
      Saviĝi tamen estas ŝanco
            En sendivida prasubstanco
                  De l' vivo,

Ĉar la konscian vivsubstancon:
      La homanimojn vi kunligas,
            Kaj por momento neniigas
                  Distancon

Per transpontantaj nervofibroj,
      Tra kiuj kuras la suferaj
            Sciigoj haste per misteraj
                  Travibroj,

Kiel se tra la nervokomplekso
      De l' sama korpo kuras plenda
            Alarm' urĝanta pri defenda
                  Reflekso!

Kompat', vi estas la espero:
      Per la ekzisto vi atestas,
            Ke l' Sendivida Hom' ne estas
                  Ĥimero!

Ho, el okaza kaj maldika
      Faden' de la kunaparteno
            Elkresku je eterna ĉeno
                  Fortika,

Ke ĉesu jam la tragedio
      De disŝirigo per kunfando
            Anima en la tera lando
                  De Dio,

Kiun jam de nememoreblaj
      Epokoj sentis en korfundoj
            Kaj sopiregis en profandoj
                  Tenebraj

La elektitoj kies kredo
      Albrilas tra l' nebulo dika
            De la centjaroj por mistika
                  Heredo;

Kiun, por ŝiri nin el vana
      Barakto de l' disvoja volo,
            Anoncis Budho per simbolo
                  Nirvana,

Sed super ĉio la instruo
      Kaj korpa sanga ofer-dono
            De l' dolĉa reĝ' de dorna krono:
                  Jesuo.