Reiro al komenco

Dissemitaj floroj

Eterna bukedo

Ezopa saĝo

Izolo

Morgaŭ matene de Frigyes Karinthy

Sándor Petőfi:
Libero kaj amo

Rimportretoj

Romaj elegioj

Sekretaj sonetoj

Streĉita kordo

Tutmonda Sonoro


Vortaro


pri Kalocsay

In Memoriam Dr. Kalocsay Kálmán

Omaĝe al K.K. vol. 1

Omaĝe al K.K. vol. 2

Omaĝe al K.K. vol. 3

Omaĝe al K.K. vol. 4

Omaĝe al K.K. vol. 5

Omaĝe al K.K. vol. 6

Omaĝe al K.K. vol. 7

Omaĝe al K.K. vol. 8