Libero kaj amo


Poemoj de
Sándor PETŐFI

tradukis:
Kolomano KALOCSAY