INVITO

Ĉi versojn verkis Koloman'
(Diabla ĉarmo, verva vibro).
Li miksis kun artlerta kribro
Sur sorĉa flam', per ĵongla man',

Likvorojn dolĉajn al ĉampan'
Kaj sprita spic' kaj pika pipro.
Ĉi versojn verkis Koloman'
(Diabla ĉarmo, verva vibro).

Por brit', aŭ hind', aŭ indian'
Jen la koktajlo de ĉi libro.
Do, ĝin per plena gorĝkalibro
Ektrinku nun, samidean'!

Ĉi versojn verkis Koloman'.
F. Szilágyi