I.

Julio Baghy, homo homa,
Homecon serĉas malespere
Kaj luktas arde kaj kolere
Kun la Milito sango-voma.

En nokto de Malam' fantoma
La koron portas li fajrere,
Julio Baghy, homo homa,
Homecon serĉas malespere.

Pri ĉio misa, falsa, gnoma
Indignas li profet-severe,
Sed ofte ridas ni sincere,
Se ĉarmas nin per ŝerc' aroma

Julio Baghy, homo homa.