Repaŝo

Streĉita kordo
EĤO DE FORTA VOKO
Sonorilludo
Korojn supren
Jam kreskas la semo
Ni laŭdu lin
Naiva poemeto
Mortis Grabowski
La renkonto de kantoj
Kongresa Runo
Dolora saluto
Versoj leoninaj
Prologo antaŭ Ginevra
Himno de amo
En amara horo
Kongresa prologo (Oxford)
Th Cart mortis
LA ENFALINTA MINO
Iras abiturient'
Se ekbrulus
Silente, nigre
Maldolĉa kanto
Ŝiritaj strofoj
Kiel la infano
Ribeleto
Lalla lalla
Printempa sorĉo
Bela programo
Kanto de vagabondo
En solo
La nigra rajdanto
Renkonto al la Luno
Homo
Ve!
AGLO KAJ KOLOMBO
Aglo kaj kolombo
Demando
La brulanta saliko
Donaco
Milda deziro
Kio estis
Sunsubiro
Amkanto
La amo
Brulpereo
Ŝi amas min
Ridu, kara
KORPRINTEMPO
Maja idilio
Kisoj
Ĉirkaŭpreno
Silento
Sopiro
Ĝemo
Balado pri la rido trila
Tri benoj
Duopa psalmo
Rustas la plumo
VIZAĜOJ KAJ PEJZAĜOJ
Poploj en aleo
Printempo
Somero
Aŭtuno
Vintro
Wallinkoski
Sur la Saimaa
Aŭtuna fantazio
Mondhaveno
La kripla Pegazo
Veoj pri la asonanco
Ezopa fablo
Al knabino nur balbutanta Esperanton
En la memorlibron de knabino
Tragedieto
Patrineco
Familiopatro
Maljuna fraŭlo
Infanoj ĉe montrofenestro
Pala procesio
AHASVERO DE AMO
Ĉu tie ĉi mi mem parolas
Nun ekparolos la hero'
Sonĝon mi vidis
Ni la tranĉilojn de l' sopir'
Kaj tamen
Printempo la arbojn
Jen sidas ŝi
Ho, ŝanĝis sin la firmament'
Ravante, pompe, sorĉe kaj danĝere
Ho, amo, stulta aĵo
Mi, foli'
Hararo via estas trankvile onda maro
Ho, feliĉuloj
La viv ne estas vivo
Mi estas perfidanlo de altaro
Doloras al okul la lumo
Sepmejla bot', sepmejla bot'
Ho, rememoro
Mi iris for, mi iris for
La sento de soleco min atakas
Vagulo migras sur la vojo
Mi pekis, punu, kara
Konsolu min
Ĉiu malnova zorg', doloro kaj skrupul'
Nun la hero' paroli ĉesas
EBRIA EKVATORO
Ekstaze
Diboĉe
Vizio sur la ponto
Demande
Spite
Efemere
Freneze
Duope

KLARIGOJ