Ĝemo

Aparta mia mem' doloras al animo.
La kiso, ĉirkaŭprem' puŝiĝas al la limo
De korpo mia.
Eĉ plej pasia
Momento de plezur'
Refalas de ĉi tiu mur',
Refalas svene.
Ne povas flamo
Nin fandi tute, plene
Je unu kaj la samo...

Ho, amo, vi senpova amo!