K. KALOCSAY

TUTMONDA SONORO

Poezia antologio en Esperanto tradukita el 30 lingvoj


Unua parto: antikva literaturo
Dua parto: moderna literaturo


HUNGARA ESPERANTO—ASOCIO
BUDAPEST 1981