Malgraŭ, ke nun stagnas la procedo por validigo de la konstitucia traktato, ni firme esperas, ke post iom da hezito la popoloj kaj respondecaj gvidantoj de Eŭropo rekonas, ke la futuro de nia kontinento dependas de la strikta kunlaboro, kiu ne povas malhavi la ekonomie unuecan Eŭropon.

TRAKTATO PRI ESTIGO DE
EŬROPA KONSTITUCIO

I-II. partoj

Redaktis: Dr. Molnár Lajos

Dulingva libro fariĝis por deputitoj de hungara kaj eŭropa parlamentoj kaj por tiuj, kiuj havas eblecon kaj respondecon fari gravajn decidojn, atestante por ili, ke la internacia lingvo Esperanto estas aplikebla ankaŭ sur tiu ĉi tereno de la vivo.