Repaŝo


Innehållsförteckning

Enhavo

Ingress

Preamblo


Del I; Avdelning I:
Definition av unionen och dess mål

I-a parto; I-a titolo:
Difino kaj celoj de la Unio


Avdelning II:
Grundläggande rättigheter och Unionsmedborgarskap

II-a titolo:
La fundamentaj rajtoj kaj la unia civitaneco


Avdelning III:
Unionens befogenheter

III-a titolo:
La agosferoj de la Unio


Avdelning IV:
Unionens institutioner och organ,
Kapitel I:
Den institutionella ramen

IV-a titolo:
La institucioj kaj organoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Instituciaj kadroj


Kapitel II:
Unionens övriga institutioner och dess rådgivande organ

II-a ĉapitro
Ceteraj institucioj kaj organoj de la Unio


Avdelning V:
Utövande av Unionens befogenheter
Capítulo I:
Disposições comuns

V-a titolo:
La praktikado de agosferoj de la Unio;
I-a ĉapitro
Ĝeneralaj dispozicioj


Kapitel II:
Särskilda bestämmelser

II-a ĉapitro:
Specialaj dispozicioj


Kapitel III:
Fördjupade samarbeten

III-a ĉapitro:
Firmigita kunagado


Avdelning VI:
Unionens demokratiska liv

VI-a titolo:
La demokrata funkciado de la Unio


Avdelning VII:
Unionens finanser

VII-a titolo:
La financoj de la Unio


Avdelning VIII:
Unionen och dess närmaste omvärld

VIII-a titolo:
La Unio kaj ĝiaj najbaraj landoj


Avdelning IX:
Medlemskap i Unionen

IX-a titolo:
La unia membreco


Del II:
Europeiska Unionens Stadga om de Grundläggande Rättigheterna;
Ingress

II-a parto:
Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la Unio;
Preamblo


Avdelning I:
Värdighet

I-a titolo:
Digno


Avdelning II:
Friheter

II-a titolo:
Liberecoj


Avdelning III:
Jämlikhet

III-a titolo:
Egaleco


Avdelning IV:
Solidaritet

IV-a titolo:
Solidareco


Avdelning V:
Medborgarnas rättigheter

V-a titolo:
Civitanaj rajtoj


Avdelning VI:
Rättskipning

VI-a titolo:
Jurisdikcio


Avdelning VII:
Allmänna bestämmelser om tolkning och tillämpning av stadgan

VII-a titolo:
Ĝeneralaj dispozicioj koncerne la interpretadon kaj aplikon de la Ĉarto