Nombro laŭlande:

Aŭstrio: 1
Brazilo: 3
Bulgario: 1
Ĉeĥio: 2
Ĉinio: 18
Germanio: 2
Hispanio: 2
Hungario: 2
Italio: 2
Japanio: 7
Korea Resp.: 3   
Kostariko: 3
Kubo: 1
Litovio: 2
Meksiko: 1
Nederlando 1
Pollando: 3
Rusio: 5
Slovenio: 1
Svedio: 1
Ukrainio: 1
Usono: 4
Venezuelo: 1
 

sume: 67
Landoj: 23


Disvolviĝo inter 1977 kaj 2008Laŭ: G. Pirlot, Oficiala situacio de la Esperanto-instruado en la mondo, memeldono

G. Pirlot, Esperanto-kursoj en universitatoj kaj altinstituoj [reta kompilado]