Plan strategic pentru introducerea predării în școală a limbii Esperanto

Grupul de lucru Internațional pentru Introducerea Instruirii Școlare în Limba Esperanto (ALIE)[*] a fost fondat în mai 2006, cu scopul de a face să progreseze predarea în școală a limbii Esperanto, la început în Europa, iar după aceea – după experiențele acumulate – și în lumea întreagă. În acest scop colaborează cadre didactice și cunoscători buni ai limbii Esperanto, dar care au alte specialități. Toți membrii Grupului nostru de lucru au drepturi egale, toți sunt voluntari care lucrează după forțele, talentele și capacitățile lor. Grupul nostru de lucru nu are nicio conducere propriu-zisă, nici membri-cotizanți, nici angajați plătiți. Pentru îndeplinirea anumitor sarcini se formează subgrupuri aparte, coordonate de specialiști cu experiență.

Toți partenerii colaboratori au dreptul de a modifica Planul strategic în măsura în care o cer legile, posibilitățile sau condițiile din țara respectivă.

Scopurile strategice ale primei trepte a activității noastre sunt următoarele:

 1. Noi trebuie să ajungem ca cel puțin în două treimi dintre țările Uniunii Europene și din celelalte țări europene să existe minimum câte 1-5 școli de bază, în care să se predea Esperanto ca limbă străină-punte (de transfer) și obiect de studiu generator de progres.

 2. Noi trebuie să ajungem ca cel puțin în două treimi dintre țările UE și din celelalte țări europene să existe minimum câte 1-5 școli liceale sau de cercetași ori alte organizații de tineret, în care Esperanto să fie aplicată ca instrument de dialog intercultural și multilingv relativ ușor de însușit.

 3. Noi trebuie să ajungem ca cel puțin într-o treime dintre țările UE și din celelalte țări europene să existe minimum câte o universitate sau școală de înaltă specializare, în care să aibă loc predarea limbii Esperanto.

 4. Noi trebuie să ajungem ca cel puțin într-un sfert dintre țările UE și din celelalte țări europene să existe minimum o universitate sau școală înaltă, în care să aibă loc pregătirea de profesori de Esperanto.

 5. Noi trebuie să ajungem ca menționatele școli de bază, licee, organizații de cercetași sau alte organizații de tineret, școli înalte și universități să colaboreze între ele activ și creator.

Numai după îndeplinirea scopurilor mai sus menționate poate începe a doua treaptă a activității noastre.

Pentru realizarea planului nostru strategic sunt necesare următoarele condiții:

 1. Școli de bază, școli medii, detașamente de cercetași, alte organizații de tineret, școli superioare, universități, care sunt dispuse să se ocupe cu Esperanto
 2. Profesori de limbi profesioniști, pregătiți și pentru predarea limbii Esperanto
 3. Discipoli motivați
 4. Mijloace financiare
 5. Susținere politică
 6. Disponibilitate pentru colaborare internațională
 7. Manuale și alte materiale didactice cu aplicabilitate internațională

Propunerile noastre pentru a crea condițiile mai sus menționate

 1. — În primii doi-trei ani de studiu în școlile de bază noi nu propunem predarea limbilor străine. Această perioadă este necesară pentru însușirea capacităților de bază, inclusiv a limbii materne (și vorbirea, citirea, scrierea, calcularea în această limbă). În următorii unu-trei ani noi propunem introducerea unui obiect de studiu special de învățare a limbilor, în vederea pregătirii optime a elevilor pentru o însușire ulterioară a altor limbi. Pentru scopurile acestei capacități evolutive, noi considerăm ca cea mai convenabilă predarea limbii internaționale de legătură: Esperanto, care va da elevilor posibilitatea de a conștientiza elementele și structurile lingvistice universale (ale limbii materne și ale altor limbi) și le va da ocazia de a-și forma cu succes capacitățile de comunicare de bază în prima limbă străină învățată.

  — După aceea, în jurul vârstei de 12-14 ani, noi propunem să se înceapă învățarea câte unei limbi naționale, liber aleasă, respectiv o "limbă de stat" și o "limbă cu răspândire mondială", conform Raportului Maalouf pregătit pentru Uniunea Europeană. Mulțumită valorii progresive a limbii Esperanto, în timpul învățării celor trei limbi până la examenul de bacalaureat elevii ar putea economisi aproximativ timpul unui an de studiu. În acest fel, în perioada examenului de bacalaureat fiecare tânăr va putea înțelege – în afară de limba sa matern㠖 cel puțin la nivel mediu trei limbi străine. Realizarea acestei propuneri ar ajuta în mare măsură conservarea limbilor etnice singulare. Timpul și banii economisiți ar fi folosiți pentru evoluarea altor capacități necesare.

  — În școlile medii, la cercetași și la alte organizații de tineret noi propunem învățarea limbii Esperanto ca un remediu, relativ ușor și rapid de însușit, pentru dialogul intercultural. Ele să stabilească relații reciproce de parteneriat cu alte școli și organizații europene, și cu una dintr-o țară extra-europeană. O astfel de colaborare va da posibilitatea încă de la început ca activitatea noastră școlară puțin câte puțin să ajungă în toate țările extra-europene ale lumii. Colaborarea se va baza pe un interschimb de informații despre moștenirile lingvistice, culturale, geografice și istorice ale țărilor respective. Tinerii – folosind și "poșta obișnuită" și cele mai moderne instrumente ale tehnologiei informative – vor câștiga prieteni de peste hotare, vor trăi experiența egalității lingvistice, vor înțelege, respecta și accepta diversitatea lingvistică și culturală. Ei vor putea colabora în pregătirea unor expoziții comune, a unor pagini web, concursuri, videoconferințe, relații în cadrul unor orașe înfrățite și întâlniri internaționale. Noi considerăm deosebit de importante întâlnirile personale ale tinerilor din țările vecine în care se vorbesc limbi diferite..

  — În universități și în școlile superioare noi recomandăm predarea limbii Esperanto ca "limbă catalizatoare" pentru însușirea vocabularului științific clasic, greco-latin și pentru creșterea unei utilizări eficiente a altor limbi.

 2. Pregătirea unor profesori de Esperanto este o condiție de nelipsit. Noi trebuie să susținem acele universități și școli superioare care deja în prezent predau viitorilor pedagogi esperantiști. Noi trebuie să îndemnăm pe tinerii studenți în lingvistică, cât și pe profesorii de limbi șomeri sau pensionari, ca ei să-și însușească Esperanto ca specializare nouă. Toți aceștia își vor putea însuși foarte ușor și rapid limba Esperanto până la nivelul cerut pentru a o preda. Noi trebuie să punem accent pe valoarea diplomelor internaționale cu privire la capacitatea de predare.

 3. Pentru cei studioși noi – pe cât e posibil – întotdeauna să argumentăm cu avantajele practice ale limbii Esperanto: vocabular internațional, scris fonetic, o gramatică relativ ușoară, economisire de timp și bani, facilitate în învățarea altor limbi, apariția ei crescândă în Internet și în Vikipedie, egalitate lingvistică și altele.

 4. Pentru asigurarea unei baze financiare, noi trebuie să participăm la concursuri naționale și europene. Referitor la aceasta, noi trebuie să organizăm o perfecționare continuă a membrilor Grupului nostru de lucru. Noi trebuie să ne însușim tehnica cererilor de subvenții. De asemenea, donațiile unor persoane private (de exemplu: sub formă de cărți, materiale didactice, susținerea unor călătorii de studiu și altele) pot avea o însemnătate mare. Puțin câte puțin trebuie să apară în predarea școlară a limbii Esperanto și întreprinderile private, școlile particulare, deci capitalul privat.

 5. O mare parte a activității noastre trebuie să o constituie câștigarea unei susțineri politice. Noi trebuie, pe cât e posibil să ne îngrijim de cele mai bune contacte cu politicienii. Politicienii, jurnaliștii și alte persoane-cheie ale diverselor comunități ne vor susține numai dacă vom putea demonstra cu rezultate concrete. Noi să nu uităm niciodată despre "efectul pozitiv al feed-backului". Cu cât mai multe școli vor preda Esperanto, cu atât mai multe școli vor dori să le imite și cu atât mai mulți politicieni își vor declara punctele de vedere pozitive. Noi trebuie să-i invităm pe politicieni la activitățile noastre și să-i informăm regulat despre succesele noastre mai mult sau mai puțin mari.

 6. Cel mai important element al activității noastre este colaborarea internațională. Prin intermediul limbii Esperanto instituțiile de învățământ și întreprinderile pot comunica și colabora. Noi trebuie să demonstrăm sistematic și eficient avantajele comunicării în esperanto între școlile de bază și medii, organizațiile de tineret școlile superioare și universitățile colaboratoare.

 7. Deja există manuale și materiale didactice aplicabile internațional. Dintre ele, o comisie a Ligii Internaționale a Profesorilor de Esperanto (ILEI), alcătuită din profesori experimentați, trebuie să aleagă pe cele mai potrivite și recomandate instrumente de învățare.

Budapesta, 30 iunie, 2008


Planul de lucru strategic a fost alcătuit – pe baza ideilor și propunerilor membrilor Grupului de lucru Internațional pentru Introducerea Instruirii Școlare în Limba Esperanto (ALIE)[*] și pe baza experienței de 40 de ani în cadrul activității pentru esperanto – de către Dr. Lajos Molnár și Dr. Julianna Farkas. Ne exprimăm sincera noastră mulțumire tuturor celor care au revizuit textul: Dr. Endre Dudich, Dl. Leo De Coman, Dr. Renato Corsetti, Dr. Katalin Kováts, Dl. Géza Kurucz, Dl. István Mészáros, Dl. József Németh, Prof. univ. Radojica Petroviæ, Dr. Seán Óriain, prof. Mihai Trifoi.

 
Pagini web propuse:
http://www.edukado.net
http://www.esperanto.net
http://www.lernu.net
http://egalite.fw.hu
http://www.mondeto.com

Persoana de contact a Grupului de lucru Internațional pentru Introducerea Instruirii Școlare în Limba Esperanto:
D-ro Lajos Molnár
ludoviko@t-online.hu

Numale listei de discuție: esperanto-en-lernejojn@googlegroups.com


* Completare făcută la 16 februarie 2009: până în februarie 2009 numele acestui grup de lucru era Grupul de lucru Internațional "Lingvolanĉilo". Numele nou este: Grupul de lucru Internațional pentru Introducerea Instruirii Școlare în Limba Esperanto (Internacia Laborgrupo por Antaŭenigi la Lernejan Instruadon de Esperanto, abreviat: ALIE ).