Repaŝo


ENHAVO
Antaŭparolo de K. Kalocsay

Dediĉo

SOIFO
Soifo

FRUAJ VERSOJ
Fruaj versoj
Post dek jaroj
Al moderna knabo
La lumgardanto
Momentfoto
Triopa trista gard'
Tombeja krepusko
Adiaŭo
Balkona vespero
Febro
Matena humoro
Marta renkonto
Vespera sonorilo
L' aŭtuna vento
Aŭskultado
Japaneskaj fotoj

NEK VERSO NEK PROZO
Nek verso nek prozo
Krepusko en la urbo
La leteroj de panjo
Mia avino Panonia
Pasko ĉe la ruinoj de Visegrád
Post dimanĉa pluvego
Mia lito
Belo
Larmoj
La kanto de Ĥarono

IN MEMORIAM TUAM
In memoriam tuam
Liberiĝo
Sekreto
Tera sopiro
Transtera sopiro
Lasta renkonto
Lumoj
Veninta poŝto
Returna poŝto
La bildo
Manĝigis vi kolombojn...
Krepusko
Aŭtuna sunradio

HAŬTŜANĜO
Haŭtŝanĝo
Okcidento
Oriento
Sudo
Nordo
Esperanto
La unua de Majo
Aventurromano
Helmi Dresen
Portreto
Infanoj en la hospitalo
En hospital-fenestro
Frua marto, posttagmeze
Siringo-florado
Mozart inter la arboj
La torĉo

TRIRIMOJ
Tririmoj
Tra la tago
Profanaj gracoj
Suspiroj
Momentfotoj
Kosmo
Antikvaj amatoj
Tri hungaroj
Verda Helikono

HELLADO
Hellado
’Άνδρα ’εννέπω πολύτροπον
Orfeo
Niobe
Endymion
Narkissos kaj Eĥo
Eos kaj Tithono
Heraklo

INVENTARO
Inventaro
La tapiŝo
La spegulo
La mistera insulo
La ĝardeno
La lago
Aventuroj
La kvindektria jaro
Dimanĉo
Konfidenco
Aŭgustfina flagro
Al Henri Vatré
Al Hilda Dresen
Al Brian-Price Heywood
Inter rozoj
Vespera sopiro
Petunio
La transdanubaj montoj
Pacifika triptiko
Vespero ĉe la stacidomo
Unua duopo
Lagborda memoro
Al la sinka suno
Vespermanĝo
Oldjapaneskoj
Melankoliaj kvaroj
La bobenoj
Noktiĝo

TABELOJ
Komentoj
Glosoj