Lajos Tárkony:

SOIFO

poemkolekto


J. Régulo Eldonisto La Laguna
MCMLXIV