TURISTA KANTARO

aperis en kvar libretoj


La kantojn kolektis, redaktis, la muziknotojn desegnis, kompostis
s-ino Éva Farkas-Tatár
s-ino Magdolna Juhász
Tivadar Kereszthegyi
Stefan MacGill
s-ino Jolána Zsidi