Repaŝo


ENHAVO
Unua parto


(Dua parto)

ASIRIAJ-BALIBONIAJ TEKSTOJ
El «Gilgameŝ»
La inferiro de Iŝtar
Dialogo de sinjoro kaj sklavo "
Himnoj Babilonaj (Fragmentoj)"

PRAEGIPTAJ TEKSTOJ
Faraono Ahn-Aton
Himno al la Suno
Mumio antaŭ la juĝa seĝo de Osiris
Admono de skribisto al sia filo
Amaj kantoj el Egiptujo 1-4
Vivenuulo
La maljuno

HEBREAJ TEKSTOJ
Reĝo Salomono
Ŝir Haŝirim - Kanto de l' Kantoj
Ŝuŝana kaj la olduloj
Babelo
La Psalmo 137
El la "Libro de Predikisto"

MALNOVGREKA LITERATURO
Solon
La trompita popolo
Despotismo

Mimnermos
Lamento
Fragmentoj pri maljuno

Sapfo
Himno al Afrodita
Fragmentoj pri Atthis
Mnasidika
Amkonfeso
Adiaŭo
Fragmentoj el nuptokantoj
Fiero
Adonis
Gongila
Sincere
Ne venis
Plendo
Enlulo
Kanto de teksanta knabino
Alkajos kaj Sapfo
Rifuzo
Post la morto

Alkajos
Fragmentoj de vinkantoj
La ŝipo

Theognis
Admono
Espero
Sentenco

Hirundkanto el Rhodos

Ibykos
Fragmentoj pri la amo 1-2

Anakreon
Mi ne amas
Traka ĉevalido
Fragmentoj pri Eros
Vinkanto
La ŝildo
Pri si mem
Fragmento pri la morto

Simonides
Por la herooj de Thermopylai
Tio sama

Ajskhylos
El «Agamemnono»
El «La Persoj»

Bakhylides
Packanto

Sofokles
El «Antigona»

Eŭripides
El «Medea»
El «Hipolito»
El «Kresfontes»

Aristofanes
El «Lysistrata»

Asklepiades
Du epigramoj

Kallimakhos
La senindulgulino
Komparo pri la amo
Epitafo de ŝipano
Epitafo de noblulo

Leonidas
Pri la drinkulo Eŭbulos

Anyte
Por Manes
Por akrido kaj grilo

Theokritos
Ama interparolo
Grenrikoltistoj
La Sirakuzaninoj aŭ la Festo de Adonis

Bion
Hesperos

Timon
Por la mizantropo Timon

Antipatros Sidonios
Por la eltrovo de la akvomuelilo

Meleagros
Printempo
La glaso rivala
For de mi
La ĵuroj
La envia aŭroro
Heliodora
Epitafo de Heliodora
Epitafo por si mem

Filippos
Por la juna Melite

Lukillios
Kvin epigramoj

Ammianos
Epigramo

Lukianos
Du epigramoj

Rufinos
Tri epigramoj

Anakreoneskoj

Palladas
Kvin epigramoj

Paulos Silentarios
Doris el la riĉaj

Damaskios Filisofos
Por Zosime

Diofanes Myrinajos
Jes, rabisto

Julianos Ajgiptios
Por Demokrito

Parmenion
Por la virgulino Helena

Theodorides
Por ŝiprompulo
Anonimaj epigramoj

ROMIA LITERATURO

Gnaeus Naevius
Epitafo

Quintus Ennius
Epitafo

Titus Maccius Plautus
El «La superglora soldato»
Epitafo de Plaŭtus

Publilius Syrus
Sentencoj

Titus Lucretius Carus
El «La naturo de l' aĵoj»

Gaius Valerius Catullus
La birdeto de Lesbia
Je la morto de birdeto
Ni vivu kaj nin amu...
Kissoifo
La amo de Catullus
Pri Quintia
Virina amo
Obstino
Plenumiĝo
Ofendoj de Lesbia
Sendankeco
La senindulga
Pruvo
Odi et amo
Amo kaj bonvolo
Al Egnatius
Indigno
Lesbius
Nek-nek
Rezignacio
Al knabino laŭdata
Al Aridus
Granda danko al Allius
Ĉe la tombo de la frato
Al Quintius
Protesto
Kun Sapfo al Lesbia
Justa puno
Adiaŭo al Lesbia
Himno al Diana

Publius Vergilius Maro
Unua eklogo
La laŭdo de la terkulturista vivo
El «Eneado»

Quintus Horatius Flaccus
Beatus ille
Mollis inertia
Al Thaliarchus
Al Leŭkonoe
Al Chloë
Al Barine
Al Postumus
Al Torquatus
Al Lydia
Al Lyce
Al Venus
Exegi monumentum
Al Tibullus
La soldato de Lucullus
La tro sincera sklavo
Al sia libro
El "Arto Poetika"

Albius Tibullus
Kondamno al la milito
Kanto 13
Kanto 14

Sulpicia
Fine venis do...
Mi ne estu

Sextus Propertius
Cynthia en Baiae
Cynthia iras al vilaĝo
Ho, feliĉa mi
Cynthia ŝminkas sin
Aventuro nokta
Malfidela Cynthia
Adiaŭo al Cynthia
Konsolo de Cornelia al Paullus

Publius Ovidius Naso
En la cirko
La enamiĝinta ciklopo
Philemon kaj Baucis
Pygmalion
La festo de Anna Perenna
La poeto pri si mem

Marcus Annaeus Lucanus
El "Pri la civila milito"

Caius Petronius Arbiter
La leĝoj
La nesto
Neĝo kaj fajro
Nuptokanto
La saĝa volupto
La haroj

Marcus Valerius Martialis
Pri sia libro
Al amiko
Epitafo de juna barbiro
Al Lycoris
Al instruisto
Al malavarulo
Drinkeja trompiĝo
Al Theodorus
Pluva rikolto
Al promesemulo
Malrapida barbiro
Al Velox
Riĉiĝo
Aprobo
Al deklaminto
Kondiĉo
Strange
Plendo de edzo
Iom envia

Decimus Junius Juvenalis
La milita gloro
Libero de parolo
Messalina

Publius Papinus Statius
Dormo

Vigilo de Venus (Fragmentoj)

Hejho, viroj

Decimus Magnus Ausonius
Ŝanĝiĝo de Fortuno
Nimfoludo
Epitafo de junedzino

Aurelius Ambrosius
Kreint' eterna

Aurelius Prudentius Clemens
La martireco de Eŭlalia

Claudius Claudianus
Post la venko

Claudius Rutilius Namatianus
Al Romo
La monak-insulo

Caius Sollius Moderatus Apollinaris Sidonius
Letero
Al Lampridius

Anicius Manlius Severinus Boëthius
La mito de Orpheus

Venantius Honorius Clementianus Fortunatus
Floraj Paskoj

HINDA LITERATURO

El «Rig-Veda»:
El «Himno al Uŝas»
El «Enteriga Himno»

Kalidasa
La printempo

ćINA LITERATURO

El «Ŝi-King»:
Kanzono
La plendo de la gvardio
La laca soldato
Se vi amas min
Oferkanto
Kanto de servutlaboruloj

El la kolekto
«Jo-Fu»:

Soldatkanto

Lao-Ce
El la «Vojo kaj Virto»

Kong-Fu-Ce
Epitafo de militisto

Meng-Ce
El la «Aforismoj»

Mo Ti
El la «Veraĵoj»

Li Taj-Po
Sola dum drinko sub la luno
La kanto de malĝojo
Antaŭ drinko
Nokta penso
Kanto de Ĉiu-Pu
Sola sur King-Ting-monto
Surmonta dialogo

JAPANA LITERATURO

El «Manjooŝuu»:
Takahaŝi no Muŝimaro: Poemo
Hitomaro
Akahito
Okura
Tahito
Jakamoĉi
Huĵiŭara no Hirocugu
Princino Nukata
Anonimaj

El la «Kokinŝuu»:
Curajuki
Micune
Tadamine
Tomonori
Kibino
Narihira
Imperiestrino Niĵoo
Anonimaj

Hajkoj
Baŝoo
Kjorai
Moritake
Kakei
Ĵooŝoo
Kikaku

ARABA KAJ PERSA LITERATUROJ

Abu Ali Ibn Sina
Kvarversoj

Ĝelaleddin Rumi
Gazalo

MODERNAJ LITERATUROJ

La lamento de la maljunulino el Berra

Sordello
Lamento

Germanaj popolkantoj
Mia Vi

Walter von der Vogelweide
La tri aĵoj
Sub la tilio
Ho ve, kien miaj jaroj

Sankta Francisko de Assisi
La kantiko de l' suno

Dante Alighieri
Sonetoj
Al damo-roko
Infero. Kvina kanto

Cinoda Pistoia
Soneto

Francesco Petrarca
Ne am'? do kio estas
Benataj estu
Ĉe rememor' pri ŝi
Min levis pens'

Geoffrey Chaucer
La priorino
Kaptiteco

Rutebeuf
La malbonaj amikoj

François Villon
Epitafo

Sankta Teresa de Avila
Ĉiela amo

Luiz Vaz de Camões
El "La Luziadoj"
Soneto

Lorenzo de' Medici
Kiel bela la junaĝo!

Angelo Poliziano
Knabinoj, mi promenis
Bonvenon, Majo

Raffaello Sanzio
Soneto

Pierre Ronsard
Ni vidu, kara, ĉu la rozo
Al Helena 1-2
Al Maria

Joachim du Bellay
Feliĉa sorto
Feliĉa estas

Bartolomé Lonardo de Argensola
Mensoga belo

Luis de Góngora
Averto

Félix Lope de Vega Carpio
Soneto pri la soneto

Dana popolbalado
Sinjoro Tidmand

Edmund Spenser
Amoretti 1-2

William Shakespeare
Soneto 20, 73, 75, 95, 97, 104, 128, 130, 150

John Milton
Al najtingalo